Πιστοποιητικο ISO για περιβαλλοντικη διαχειριση

Το ξενοδοχείο Τσελίκας έχει καθιερώσει σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ΕΛΟΤ EN ISO 14001:2004

iso1400